Rodzinny Kapitał Opiekuńczy-dofinansowania do opieki żłobkowej

Szanowni Rodzice Dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka Ślimaczek.

Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 2022 roku rodzice otrzymają 1000 złotych miesięcznego dofinansowania. Rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać z programu 400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową. Więcej na ten temat: TUTAJ

W związku z możliwością ubiegania się o dofinasowania do opieki żłobkowej na podstawie „ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym”, informujemy Państwa, że do 14.01.2022 istnieje konieczności przekazania nam przez Państwa danych niezbędnych do aktualizacji informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, do którego wpisany jest także Niepubliczny Żłobek Ślimaczek.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie dokumentu z załącznika i przekazanie uzupełnionej ankiety do opiekunek grup w terminie do 14.01.2022.