Metody pracy - Ślimaczek Żłobek w Zielonej Górze
 +48 68 458 26 21 ŻŁOBEK

zlobek@abcslimaczek.pl

Metody pracy

W naszym żłobku podejście do edukacji dzieci, to połączenie dobrej tradycji z najnowszymi odkryciami pedagogiki i psychologii rozwojowej małego dziecka. Główną zasadą jest podążanie za dzieckiem i szacunek dla jego indywidualności.

Nasz żłobek, w którym stosujemy pedagogikę Marii Montessori, różni się od tradycyjnego żłobka. Chociaż cele edukacji dzieci w jednym i drugim przypadku są zbliżone, droga do nich jest inna. Nasz żłobek zorganizowany jest w taki sposób, aby przede wszystkim rozwijać niezależność i samodzielność dzieci. Cała przestrzeń jest dostosowana do wzrostu i możliwości dzieci, a nauczyciel jest łącznikiem między nimi, a otoczeniem. 

Metoda Montessori nie jest gotowym programem, według którego nauczyciel prowadzi dzieci. Jest raczej na odwrót – to dzieci pracują w tym obszarze, który je akurat interesuje, a nauczyciel za nimi podąża. Obserwuje, a następnie przygotowuje otoczenie i proponuje zabawy rozwijające samodzielność i zaspokajające dziecięcą ciekawość świata.