Wyżywienie - Ślimaczek Żłobek Niepubliczny w Zielonej Górze
 +48 68 458 26 21 ŻŁOBEK

zlobek@abcslimaczek.pl

Wyżywienie

  • nasza placówka posiada wyposażaną zmywalnię i wydawalnię posiłków
  • posiłki dostarczana dwa razy dziennie firma cateringowa Essenza
  • istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety (alergie, wykluczenia)
  • opłata za wyżywienie na dany miesiąc uiszczana jest „z góry”
  • stosujemy odpis stawki żywieniowej po odwołaniu posiłków przez rodzica
  • aby odwołać posiłek należy zaplanować nieobecność w aplikacji LiveKid do 7:30 danego dnia. Wystarczy jedno kliknięcie 🙂