+48 68 475 43 58 ŻŁOBEK          +48 68 458 26 21 ŻŁOBEK FILIA

biuro@slimaczekzlobek.pl      filia@slimaczekzlobek.pl

Wyżywienie

  • nasze placówki posiadają wyposażone zmywalnie i wydawalnie posiłków
  • posiłki dostarczane są dwa razy dzienni za pośrednictwem firmy cateringowej Essenza Center Party
  • istniej możliwość ustalenia indywidualnej diety
  • opłata za wyżywienie na dany miesiąc uiszczana jest „z góry”, a jej wysokość przesyłana do rodziców mailem
  • stosowany jest odpis stawki żywieniowej po dowołaniu posiłku przez rodzica
  • aby odwołać posiłek należy powiadomić o tym fakcie żłobek/filię żłobka do godziny 7:30 danego dnia, dzwoniąc lub wysyłając sms na podane w umowie numery telefonów/

MENU