Wyżywienie - Ślimaczek Żłobek Niepubliczny w Zielonej Górze
 +48 68 458 26 21 ŻŁOBEK

zlobek@abcslimaczek.pl

Wyżywienie

  • nasza placówka posiada wyposażaną zmywalnię i wydawalnię posiłków
  • posiłki dostarczana dwa razy dziennie firma cateringowa Essenza Center Party
  • istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety
  • opłata za wyżywienie na dany miesiąc uiszczana jest „z góry”, a jej wysokość przesyłana do rodziców na podany adres mailowy
  • stosujemy odpis stawki żywieniowej po odwołaniu posiłku przez rodzica
  • aby odwołać posiłek należy powiadomić o tym fakcie żłobek do godziny 7:30 danego dnia. Wystarczy zadzwonić lub wysłać sms na podane w umowie numery telefonów.